Giỏ hàng

Lịch sử - History

Các cột mốc quan trọng trong quá trình thành lập và phát triển Công Ty TNHH Koei Toda:
_08/1984: Sau khi rời Pionneer, Oishi Yasuo thành lấp công ty Koei Industrial tại quận Minato, Tokyo, Nhật Bản.
_11/2008: Thành lập nhà máy Hitachi tại địa chỉ 1529 Yokobori, Naka-shi, Ibaraki Prefecture, Nhật Bản.
_07/2009: Nhận chứng chỉ ISO 9001.
_10/2011: Thành lập công ty TNHH Công Nghiệp Koei Toda tại Mỹ Phước 3, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

--------------

Important lanmarks in the foundation and development of Koei Toda Industries Co., ltd
_08/1984: After leaving Pioneer, Oishi Yasuo established Koei Industrial. Company in Minato District, Tokyo, Japan.
_11/2008: Established Hitachi factory in 1529 Yokobori, Naka-shi, Ibaraki, Japan.
_07/2009: Received certificate ISO 9001.
_05/2012: Established Koei Toda Industries Co., ltd at My Phuoc 3, Ben Cat, Binh Duong